Експертно обучение с глобални стандарти

Стотици български и чуждестранни клиенти преминаха през нашите програми и са успешно сертифицирани.
05
Дневен
VMware

vSphere: Install, Configure, Manage [V8.0]

Практическо обучение по инсталиране, конфигуриране, управление на ESXi 8 и vCenter 8. Подготовка за администриране на vSphere инфраструктура.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
26.02 - 01.03
15.04 - 19.04
13.05 - 17.05
12.08 - 16.08
07.10 - 11.10
25.11 - 29.11
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
05
Дневен
VMware

vSphere: Operate, Scale and Secure [V8.0]

Курс за висока достъпност и мащабиране в VMware vSphere 8: конфигурация, оптимизация, практически упражнения за разширени функции.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
25.03 - 29.03
11.11 - 15.11
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
05
Дневен
VMware

VMware vSphere: Troubleshooting [V8.0]

Отстраняване на неизправности в VMware vSphere 8, употреба на CLI, vSphere Client, логове за анализ и решения.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
02
Дневен
VMware

VMware vSphere: What's New [V8.0]

2-дневен курс: Нови функции в VMware vCenter, ESXi, vSphere 8.0. Практика с лаборатории и симулации за внедряване и конфигурация.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
03
Дневен
VMware

VMware vSphere: Design [V8.0]

Проектиране на VMware vSphere 8: подходи, наличност, управляемост, производителност, сигурност, най-добри практики.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
03
Дневен
VMware

VMware Horizon: Deploy and Manage [V8]

Kурс VMware Horizon 8: виртуални десктопи и приложения, конфигурация, управление, пулове VM, персонализация, инфраструктура.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
02
Дневен
VMware

vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [v8.6]

курс за VMware SRM 8.6: инсталация, конфигурация, управление, планове за възстановяване.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
04
Дневен
Veeam

Backup & Replication v12: Configure, Manage and Recover

Kурс Veeam Backup & Replication v12: конфигурация, управление, възстановяване, практически лаборатории за защита и управление на данни.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
20.08 - 23.08
25.09 - 27.09
09.12 - 11.12
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече
02
Дневен
Veeam

Backup & Replication v11: Architecture and Design

Kурс Veeam v11: архитектура, дизайн, методологии, групови упражнения, анализ и внедряване на решения, сигурност, управление.
Предстоящи дати(2024)
По заявка
Регистрирай се
Регистрирай се
Научи повече
Научи повече