Veeam

Backup & Replication v11: Architecture and Design

Kурс Veeam v11: архитектура, дизайн, методологии, групови упражнения, анализ и внедряване на решения, сигурност, управление.
Продължителност:
02
Дневен
повече за курса

Двудневният курс „Veeam® Backup &Replication™ v11: Architecture and Design“ е надграждане след Veeam Backup& Replication v12: Configure, Manage and Recover. Той е фокусиран върхукачественото обучение на ИТ професионалисти, които искат да научат какнай-правилно да създават дизайни и да изграждат архитектури на Veeam решенията,базирайки се на Veeam Architecture методологии създадени от Veeam Solutionархитекти.

През тези два дни, курсистите ще разберат какви са ползите и какнай-правилно да извличат нужните данни от среди и как да правят качественаоценка на инфраструктурите, като в последствие да използват тази информация заизграждането на дизайн на Veeam решения, чрез групови упражнения.

Участниците ще анализират различни детайли, във връзка с превръщанетологическите дизайни във физически и ще описват какви са задълженията наекипите, които трябва да правят внедряването на готовите решения. Ще серазискват също теми като сигурност, управление и валидиране при проектиране нарешения на Veeam и как те да бъдат съобразени и включени пълноценно в цялостниядизайн на решението.  

Участницитетрябва да допринасят за екипните упражнения, да представят проекти и да защитятвзетите от тях решения.

 

Повече информация за курсовете тук:

https://www.veeam.com/vbr_v11_ad_course_outline_ds.pdf

Завършилитекурса могат да се явят на съответния изпит. При успешното му полагане щеполучат сертификат „Veeam Certified Architect“.

Veeam Certified Architect (VMCA) е най-високото ниво на сертифициранена Veeam и демонстрира, че дадено лице притежава високо ниво на технически ибизнес умения за проектиране на сложни внедрявания на Veeam на корпоративнониво.

Повече информация за курсовете тук:

https://www.veeam.com/vmce-training.html

Краен срок за записване: 11 работни дни преди всяко обучение.

Ако имате въпроси или се интересувате от обучение, което не е посочено в графика, моля не се колебайте да се свържете с нас! ndbtraining@ndb.bg или на тел. +359 2 868 3599